MeerKAT by ESA ALEXANDER

BUCKAROO
AUGUST 30 2014. BIG YAWN: Trevor Noah. Pic. Antonio Muchave. © Sowetan.